Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów RPO WP z zagadnieniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego dla osi priorytetowych dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dwie edycje jednodniowego szkolenia odbędą się:

 • 21 września 2016 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA
 • 22 września 2016 r. – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Aleja Łukasza Cieplińskiego 4. Szkolenia odbędą się w godzinach 9.00 - 15.00.
Rejestracja na szkolenia od godz. 8.30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału, uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym na trzy dni przed szkoleniem.

W przypadku dużego zainteresowania szkoleniem organizator zastrzega ograniczenie liczby uczestników do max. 2 osób z jednej instytucji / podmiotu.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów i beneficjentów VII – IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ramowy program szkolenia

 1. Zasięg geograficzny kwalifikowalności dla EFS.
 2. Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu finansowanego ze środków EFS.
 3. Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS.
 4. Zlecanie usług merytorycznych w projektach finansowanych ze środków EFS.
 5. Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS.
 6. Cross-financing w projektach finansowanych ze środków EFS.
 7. Dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią w projektach finansowanych ze środków EFS.
 8. Reguła proporcjonalności.
 9. Dokumentowanie wydatków.
 10. Szczegółowe zasady kwalifikowania wydatków w ramach osi priorytetowych: VII, VIII i IX Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 17 850 17 24
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.