Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na mocy Zarządzenia Nr 43/16 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 3/16 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2016 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 14/16 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2016 r., przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 16 listopada 2015 r., konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-003/15 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działania 7.1 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych na Rynku Pracy – Projekty Konkursowe do dnia 30 września 2016 r.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS