Koniec roku to zawsze czas podsumowań. 2017 rok był dla nas jak zwykle bardzo ciekawy i aktywny oraz bogaty w nowe wydarzenia, których byliśmy współorganizatorami lub organizatorami. Przez cały rok wdrażaliśmy RPO WP, ogłaszane były nowe nabory wniosków jak również podpisywane były umowy o dofinansowanie z beneficjentami. Bez wątpienia 2017 rok należy uznać za udany pod tym względem. Stary 2017 rok kończymy zadowoleni z efektów oraz gotowi do dalszej, jeszcze bardziej intensywnej pracy w nowym 2018 r.

Stan wdrażania RPO WP

W 2017 r. ogłosiliśmy 133 nabory na łączną kwotę ponad 9 mld zł. Do dofinansowania wybrano 1613 wniosków, z czego do końca października podpisano 1359 umów. Dzięki temu województwo podkarpackie plasuje się na 7 miejscu w kraju pod względem wartości wkładu unijnego w zawartych umowach (3,7 mld zł – 41,61% alokacji). Beneficjentom wypłaciliśmy już 902 mln zł, w tym wkład unijny to ponad 844 mln zł. Warto dodać, że we wszystkich udostępnionych do tej pory naborach wkład UE wynosi ponad 6,5 mld zł, a we wnioskach poprawnych formalnie to aż 7,8 mld zł.

Promocja Funduszy

Przeprowadziliśmy 41 szkoleń dla beneficjentów, współfinansowaliśmy kilkanaście wydarzeń o międzynarodowym charakterze, zorganizowaliśmy kilka konferencji o RPO WP oraz sporo eventów, podczas których promowaliśmy Fundusze Europejskie. Wydaliśmy materiały promocyjne oraz wręczyliśmy nagrody w konkursach.

Dziękujemy, że byliście z nami przez ten cały czas!

Mamy nadzieję, że nowy 2018 będzie równie aktywny i ciekawy oraz pełen nowych inicjatyw, czego i Wam i sobie życzymy!!!

DO SIEGO ROKU!