Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

We wtorek 24 marca rząd przyjąłzałożenia do projektu ustawy o rewitalizacji.

Projekt zakłada wprowadzenie brakujących ram prawnych dla prowadzenia procesów rewitalizacji.

Projektowana ustawa ma uporządkować dzisiejsze pojmowanie rewitalizacji i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną. Jednym z istotniejszych elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących gminnych programów rewitalizacji (GPR). Będą one podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, zapewniającym jej kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także realizowanych przez nią samą). Jego podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających działań oraz przedstawienie całościowej strategii ich prowadzenia.

Prace nad założeniami ustawy o rewitalizacji prowadzone są przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju z udziałem przedstawicieli miast, organizacji społecznych, urbanistów, ekspertów, organizacji samorządowych. 

Dokument dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS