Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 2017-12-01

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - Wielorodzinne budynki mieszkalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

pobierz plik (PDF, 515.46 KB)

Informacja dotycząca składu KOP

pobierz plik (PDF, 226.33 KB)

Informacja z 2017-11-24

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu FUNDACJI POGODNY DOM - GODNE ŻYCIE pn. Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu - nr wniosku RPPK.03.02.00-18-0155/16

pobierz plik (PDF, 139.7 KB)

Informacja z 2017-10-16 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła z wynikiem pozytywnym ocenę formalną projektu Fundacji Pogodny Dom - Godne Życie pn. Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu - nr wniosku RPPK.03.02.00-18-0155/16.

pobierz plik (PDF, 223.16 KB)

 

Informacja z 2017-02-22

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16 oraz informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16 (PDF, 229.89 KB)

 

Informacja z 2017-02-21

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - Wielorodzinne budynki mieszkalne (nabór nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16)

 

Informacja z 2016-10-26

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ-00-18-002/16, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - wielorodzinne budynki mieszkalne.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ-00-18-002/16, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - wielorodzinne budynki mieszkalne (PDF, 441 KB)

Informacja z 2016-12-16

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.03.02.01-IZ.00-18-002/16 Oś priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne (PDF, 264.44 KB)

 

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS