Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Infromacja z 20 kwietnia 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16, działania 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą:
- projektu wybranego do dofinansowania z listy rezerwowej, (PDF, 212.46 KB)
- zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinasowania. (PDF, 226 KB)

Infromacja z 20 kwietnia 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16, działania 4.4 Kultura i przekazuje informację dotyczącą:
- projektów wybranych do dofinansowania, (PDF, 223.73 KB )
- projektu, który został umieszczony na liście rezerwowej projektów, (PDF, 211.92 KB)
- składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ww. konkursie. (PDF, 239.5 KB)

Informacja z 11 kwietnia 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków
i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16, działanie 4.4 Kultura.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 KulturaDziałanie 4.4 Kultura (PDF, 223 kB)

Informacja z 3 stycznia 2017

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16, działanie 4.4 Kultura.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura

Informacja z 23 lutego 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16, działanie 4.4 Kultura.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-002/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 Kultura

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS