Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 12 września 2017 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Informacja z 17 maja 2017 r.

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 370.55 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF, 149.67 KB)

 

Informacja 24 kwietnia 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na mocy Zarządzenia Nr 41/17 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. przedłużono procedurę rozstrzygnięcia konkursu w ramach ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 31 maja 2017 r.

 

Informacja z 15 lutego 2017 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (PDF, 351.24 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS