Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z dnia 31.10.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektu nr RPPK.01.02.01-18-0011/16 wybranego do dofinansowania po proteście, zgodnie z uchwałą nr 359/7602/17 z 30 października 2017 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16).

 

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze konkursowym nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarkaDziałania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF 172 KB)

Informacja z dnia 19.07.2017 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektów nr: RPPK.01.02.01-18-0022/16  i RPPK.01.02.00-18-0021/16  wybranych do dofinansowania po protestach, zgodnie z uchwałą nr 325/6878/17 z dnia 18 lipca 2017 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16).

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze konkursowym nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF 152 KB)

Zaktualizowany skład Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w trybie konkursowym nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R RPO WP na lata 2014-2020 (PDF 118 KB)

Informacja z dnia 28.06.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektu nr RPPK.01.02.01-18-0001/16 wybranego do dofinansowania po proteście, zgodnie z uchwałą nr 319/6694/17 z dnia 27.06.2017 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16).

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze konkursowym nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF 135,23 KB)

Informacja z dnia 10.05.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16).

Projekty wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze konkursowym nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  (PDF 257,6 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w trybie konkursowym nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R RPO WP na lata 2014-2020. (PDF 254,67 KB)

Informacja z dnia 09.05.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informujeo wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16).

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16). (PDF 197,57 KB)

Informacja z dnia 09.03.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R.

Lista wniosków o dofinasowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.02.00-IZ-18-002/16 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektu: Infrastruktura B+R. (PDF 292,49 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS