Informacja z 3 listopada 2017 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 (pdf, 312.46 KB)

 

Informacja z 15 września 2017 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 w ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie (pdf, 325.43 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (pdf, 245.4 KB)

 

Informacja z 30 sierpnia 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na mocy Zarządzenia Nr 83/17 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. przedłużono procedurę rozstrzygnięcia konkursu w ramach ogłoszonego w dniu 19 stycznia 2017 r. konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie do dnia 30 września 2017 r.

 

Informacja z 26 lipca 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na mocy Zarządzenia Nr 72/17 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2017 r. przedłużono procedurę rozstrzygnięcia konkursu w ramach ogłoszonego w dniu 19 stycznia 2017 r. konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie do dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

Informacja z 29 czerwca 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na mocy Zarządzenia Nr 63/17 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2017 r. przedłużono procedurę rozstrzygnięcia konkursu w ramach ogłoszonego w dniu 19 stycznia 2017 r. konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie do dnia 31 lipca 2017 r.

 

Informacja z 24 maja 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na mocy Zarządzenia Nr 42/17 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. przedłużono procedurę rozstrzygnięcia konkursu w ramach ogłoszonego w dniu 19 stycznia 2017 r. konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie do dnia 1 lipca 2017 r.

 

Informacja z 23 marca 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie (PDF, 170.66 KB)