Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 22 czerwca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przekazuje uzupełnioną informację dotyczącą składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w ramach naboru RPPK.04.06.00-IZ.00-18-001/16, działania 4.6 Kultura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

-skład Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku  złożonego w naborze (PDF, 241.54 KB)

Informacja z 13 czerwca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej w ramach naboru RPPK.04.06.00-IZ.00-18-001/16, działania 4.6 Kultura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i przekazuje informację dotyczącą:
- projektu wybranego do dofinansowania, (PDF, 155.71 KB)
- składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku  złożonego w ww. naborze. (PDF, 239.68 KB)

Informacja z 31 maja 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosku i przekazuje informację o projekcie, który został oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru - nr RPPK.04.06.00-IZ.00-18-001/16, działanie 4.6 Kultura - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Plik do pobrania (PDF, 155.25 KB)

Informacja z 26 kwietnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 przekazuje informację o wynikach oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF projektu złożonego w ramach naboru nr RPPK.04.06.00-IZ-00-18-001/16, działanie 4.6 Kultura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Projekt, który uzyskał pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT ROF (PDF, 230.48 KB)

Informacja z 12 kwietnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku i przekazuje informację o projekcie, który został oceniony na etapie oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.04.06.00-IZ-00-18-001/16, działanie 4.6 Kultura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru nr RPPK.04.06.00-IZ-00-18-001/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.6 Kultura Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (PDF, 230 kB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS