Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z dnia 16.05.2018 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16, będących następstwem uwzględnienia skarg.

Zgodnie z Uchwałą nr 430/8944/18 z dnia 15 maja 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej dokonanej na skutek uwzględnienia skarg od wyniku oceny formalnej, projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0212/17 pn. „Wprowadzenie przez firmę FollowUp nowej usługi z zakresu wsparcia funkcjonowania branży turystycznej” oraz nr RPPK.01.04.01-18-0262/17 pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnych systemów kominowych na wysokie temperatury spalin przez IZOMET Stalowa Wola Sp. z o. o.” uzyskały punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 374 KB)

 

Informacja z dnia 28.02.2018 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianach na Liście podstawowej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16, będących następstwem uwzględnienia protestów.

Zgodnie z Uchwałą nr 401/8420/18 z dnia 27 lutego 2018 roku Zarządu Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę wynik oceny merytorycznej jakościowej dokonanej na skutek uwzględnienia protestów od wyniku oceny merytorycznej dopuszczającej, projekty: nr RPPK.01.04.01-18-0036/17 pn. „Wprowadzenie nowej usługi w firmie poprzez inwestycje w środki trwałe” oraz nr RPPK.01.04.01-18-0041/17 pn. „Wprowadzenie nowej usługi poprzez zakup nowoczesnej ładowarki teleskopowej” uzyskał punktację kwalifikującą do umieszczenia na liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania.

Informacja w sprawie zmiany Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 250 KB)

 

Informacja z dnia 17.08.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP - konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16.

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 520,08 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów w konkursie nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-002/16 w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP RPO WP na lata 2014 – 2020 (PDF 214,63 KB)


Informacja z dnia 16.08.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie  1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 - 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16)

Wyniki oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typu projektu Rozwój MŚP edycja pierwsza RPO WP na lata 2014 - 2020 - nabór nr  RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 (PDF 560 KB)

Informacja z dnia 17.05.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informacje o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.04.01-IZ-00-18-002/16 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP. (PDF 615,74 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS