Informacja z 29 listopada 2018 r.

 

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 12 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki przesunięciom środków pomiędzy działaniami RPO WP 2014-2020.
Dofinansowanie w kwocie łącznie 8,2 mln zł przyznano dla 12 projektów.

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas dla 135 projektów, których wartość przekracza 191 mln zł, w tym dotacje w ramach RPO: 118,5 mln zł.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 19 października 2018r.

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania kolejnych 38 projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską zgodzie na przesunięcia środków pomiędzy działaniami RPO.
Dofinansowanie w kwocie łącznie ponad 35 mln zł przyznano dla 38 projektów.

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas dla 123 projektów, których wartość przekracza 179 mln zł, w tym dotacje w ramach RPO: 110,3 mln zł.

Ewentualny wybór do dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej uzależniony jest od dostępności środków (np. w wyniku dalszych przesunięć, oszczędności, różnic kursowych itd.)

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 • lista projektów, które 16 października br. zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, (zał. 1),
  pobierz plik (PDF, 290.49 KB)
 • zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu, (zał. 2).
  pobierz plik (PDF, 721.3 KB)
 • zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach ww. konkursu (zał. 3).
  pobierz plik (PDF, 528.37 KB)

 

Informacja z 8 sierpnia 2018 r.

 • listy projektów, które 7 sierpnia br. zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nabór nr RPPK.03.01.01.IZ.00-18-002/16,
  pobierz plik (PDF, 153.73 KB)
 • zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu
  pobierz plik (PDF, 558.18 KB)
 • zaktualizowanej listy rezerwowej projektów w ramach ww. konkursu
  pobierz plik (PDF, 631.86 KB)

Informacja z 24 kwietnia 2018 r.

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania i lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia  działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólnynabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16

pobierz plik (PDF, 1.18 MB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

pobierz plik (PDF, 156.24 KB)

Informacja z 20 kwietnia 2018 r.

Informacja na temat projektów ocenionych merytorycznie złożonych w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014 - 2020 (numer konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16).

pobierz plik (PDF, 1.06 MB)

Informacja z 28 lutego 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianie na Liście wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nr naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, będącej następstwem uwzględnienia jednego protestu od wyników oceny formalnej

pobierz plik (PDF, 577.09 KB)

Informacja z 5 stycznia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

pobierz plik (PDF, 576.19 KB)

Informacja z 30 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych.
Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością przeprowadzenia pogłębionej analizy szczególnie skomplikowanych przypadków. Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 29 grudnia br., co oznacza, że informacja o wynikach oceny powinna zostać opublikowana na początku stycznia 2018 roku.

Informacja z 17 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 10 dni roboczych.

Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej, które charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania. Ponadto w znacznej liczbie przedstawionych uzupełnień pojawiły się złożone do rozstrzygnięcia kwestie, które wymagają uzyskania interpretacji i analizy szczególnie skomplikowanych przypadków.

 

Informacja z 22 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych.

Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej. Ponadto oceniane projekty charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania.

 

Informacja z 4 sierpnia 2017r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Lista wniosków (PDF, 718.45 KB)

Informacja z 20 lipca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że wydłużeniu uległa procedura weryfikacji technicznej wniosków. W ramach przedmiotowego konkursu złożono 495 projektów. Ze względu na okres wakacyjny/urlopowy Wnioskodawcy odbierają pisma zawierające uwagi z dość dużym opóźnieniem, co powoduje iż uzupełnienia dotyczące weryfikacji technicznej wciąż wpływają. Biorąc pod uwagę powyższe przewidywany termin zakończenia weryfikacji technicznej dla Działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny to 26 lipca br.

 

Informacja z 5 czerwca 2017 r.

Lista wniosków złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólnyc RPO WP 2014 -2020 (PDF, 781.03 KB)