Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 29 marca 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 439.73 KB)

 

Informacja z 10 listopada 2017 r.

W związku z omyłką pisarską, zmieniono Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 484.12 KB)

 

Informacja z 3 listopada 2017 r.

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 483.59 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów  (pdf, 166.19 KB)

 

Informacja z 12 września 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż na mocy Zarządzenia Nr 89/17 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 11 września 2017 r. przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 29 marca 2017 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17  Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 31 października 2017 r.

 

Informacja z 12 lipca 2017 r.

W związku z pozytywnie zweryfikowanymi pod względem spełnienia wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów, które podlegały uzupełnieniu w zakresie braków formalnych i/lub oczywistych omyłek, zmieniono Listę wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zaktualizowana lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 329.14 KB)

 

Informacja z 29 czerwca 2017 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 313.01 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS