Infromacja z 3 stycznia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17, działania 4.2 Gospodarka odpadami i przekazuje informację dotyczącą:

Informacja z 22 grudnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

plik do pobrania (PDF, 246.93 KB)

Informacja z 10 października 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

plik do pobrania (PDF, 240.79 KB)

 

Informacja z 18 sierpnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Plik do pobrania (PDF, 285.25 KB)