Informacja z 3 stycznia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17, działania 4.2 Gospodarka odpadami i przekazuje informację dotyczącą:
- projektów wybranych do dofinansowania,  (PDF, 223.16 KB)
- składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ww. konkursie. (PDF,  239.31 KB)

Informacja z 22 października 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków  i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

pobierz plik (PDF, 221.81 KB)

Informacja z 10 października 2017 r. 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-002/17, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

pobierz plik (PDF, 240.79 KB)

Informacja z 18 sierpnia 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu dedykowanego dla MOF - nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-002/17, działanie 4.2 Gospodarka odpadami.

Pobierz plik (PDF, 262.59 KB)