Informacja z 20 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 19 września 2017 r. podjął Uchwałę nr 340/7329/17 w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020.

Lista z projektem wybranym do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-005/17 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania - 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. (PDF 86 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w naborze nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-005/17 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania - 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (PDF 285 KB)


Informacja z 12 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach trybu pozakonkursowego zakończyła ocenę merytoryczną wniosku w naborze nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-005/17 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

pobierz plik  (PDF, 265.88 KB)

Informacja z 18 sierpnia 2017 r.

Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w trakcie naboru trwającego w okresie od 01.06.2017 r. do 30.06.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pobierz plik (PDF, 221.55 KB)