Informacja z 19 kwietnia 2018 r. 

 

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (PDF, 371.59 KB)

Informacja z 14 lutego 2018 r.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - stan na dzień 14.02.2018 r. (pdf, 461.67 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 31 stycznia 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 450.51 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 30 stycznia 2018 r.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - stan na dzień 26.01.2018 r. (pdf, 443.05 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 26 stycznia 2018 r.

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych:

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 428.9 KB)

 

Informacja z 23 stycznia 2018 r.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - stan na dzień 22.01.2018 r. (pdf, 441.88 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 4 stycznia 2018 r.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - stan na dzień 29.12.2017 r.:

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnychDziałanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 448.92 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 29 grudnia 2017 r.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - stan na dzień 28.12.2017 r.:

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17,  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 444.45 KB)

IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 29 grudnia 2017 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych - stan na dzień 27.12.2017 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 433.07 KB)

 IOK na bieżąco będzie aktualizować ww. listę w ramach postępu etapu negocjacji.

 

Informacja z 15  grudnia 2017 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (PDF, 2.94 MB)

 

Informacja z 28 listopada 2017 r.

Zaktualizowana lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 306.37 KB)

 

Informacja z 17 listopada 2017 r.

Informacja dot. wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17 w ramach Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 298.74 KB)