Informacja z dnia 21.12.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o projekcie wybranym do dofinansowania i składzie Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typu projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17

Lista projektów, które spełniły kryteria z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”,typu projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”, nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17 (PDF 220,38 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów do oceny wniosku złożonego w trybie pozakonkursowym w terminie od dnia 13 grudnia 2017 roku do dnia 15 grudnia 2017 roku w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”,typu projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji” RPO WP 2014-2020 nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17 (PDF 215,27 KB)


Informacja z dnia 20.12.2017 r.

 

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typu projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17

 

Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, Typ projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17 (PDF 95 KB)

 

 

Informacja z dnia 19.12.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosku o dofinansowanie i przekazuje informację o projekcie zakwalifikowanym do oceny merytorycznej w ramach naboru RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17, oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Podkarpackie Centrum Innowacji”

Projekt zakwalifikowany do oceny merytorycznej w ramach naboru RPPK.01.02.00-IZ-00-18-007/17 (PDF 96 KB)