Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 27 kwietnia 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (pdf, 326.19 KB)

 

Informacja z 23 lutego 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 (BUR) (pdf, 310.6 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (pdf, 253.49 KB)

 

Informacja z 15 lutego 2018r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (pdf, 308.6 KB)

 

Informacja z 22 stycznia 2018 r.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (pdf, 232.59 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS