Informacja z 14 maja 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 (pdf, 455.67 KB)

 

Informacja z 3 kwietnia 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17 - negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17. Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (pdf, 380.08 KB)

 

Informacja z 14 lutego 2018 r.

Informacja w sprawie Listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17  (pdf, 249.08 KB)