Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 6 kwietnia 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-015/18 w ramach Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP (pdf, 334.38 KB)

 

Informacja z 5 kwietnia 2018r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-015/18 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

Zestawienie z informacją o projektach pozakonkursowych PUP, które zostały wybrane do dofinansowania  (PDF, 347.72 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS