Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 21 września 2018 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia.

Lista projektów (PDF, 370.72 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18

pobierz plik (PDF, 141.34 KB)

Informacja z 17 września 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia i przekazuje informację na temat projektów ocenionych w ramach ww. konkursu.

Lista wniosków (PDF, 187.62 KB)

Informacja z 17 lipca 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

Lista wniosków (PDF, 263.35 KB)

Informacja z 14 czerwca 2018 r.

Informacja na temat wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia, konkurs nr   RPPK.03.02.00-IZ-00-18-003/18

Lista wniosków (PDF 147 KB)

Informacja z 13 kwietnia 2018 r.

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach konkursu 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia.

W ramach konkursu do działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia złożono 32 wnioski  na łączną kwotę dofinansowania 71,152 mln zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 91,142  mln zł.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 30 mln zł.

Lista złożonych wniosków (pdf, 237.27 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS