Informacja z dnia 18.07.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie i przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji oceny projektów w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 – edycja II).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia” typu projektu „Prace B+R” nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-18-008/18 (edycja II) (PDF 113 KB)

Skład KOP(PDF 99 KB)

 

Informacja z dnia 07.06.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 (edycja II) działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Prace B+R”.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-008/18 (edycja II) oś priorytetowa I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", działanie 1.2 "Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" typ projektu "Prace B+R" RPO WP na lata 2014-2020 (PDF 127 KB)