Informacja z dnia 08.08.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji Oceny Projektów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych - konkurs nr RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17.

Projekty wybrane do dofinansowania (PDF 72 KB)

Skład KOP (PDF 94 KB)

Informacja z dnia 06.08.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o wynikach oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

Wynik oceny merytorycznej (PDF 109 KB)

 Informacja z dnia 05.07.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.01.00-IZ-00-18-001/17 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych(PDF 83 KB)