Informacja z dnia 28 grudnia 2018 r.

Informacja dot. wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-002/18 – konkurs dedykowany MOF Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 27 grudnia 2018 r. Uchwałami nr: 11/276/18 i 11/277/18 wybrał do dofinansowania projekty złożone
w ramach konkursu dedykowanego MOF, nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-002/18, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej RPO WP na lata 2014-2020.

Informacja z dnia 27 grudnia 2018 r.

Informacja dot. zakończenia oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-002/18 – konkurs dedykowany MOF RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o projektach, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu dedykowanego MOF, nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-002/18, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

pobierz plik (PDF, 332.13 KB)

Informacja z 29 listopada 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje o projektach, które zostały przekazane do oceny merytorycznej w ramach konkursu dedykowanego MOF, nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-002/18, działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.
pobierz plik (PDF, 396.01 KB)

Informacja z 5 listopada 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.06.03.00-IZ.00-18-002/18 - Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pobierz plik (PDF, 246.9 KB)

Informacja z 18 września 2018 r.

 W ramach konkursu dedykowanego dla MOF w zakresie działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, złożono 12 wniosków na łączną kwotę dofinansowania  103 594 210,85 zł, wartość wydatków całkowitych  wynosi 163 374 831,69 zł.Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie dedykowanym dla MOF na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 50 000 000,00 zł.

 pobierz plik (PDF, 142.03 KB)