Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 7 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca skłądu Komisji Oceny Projektów (pdf, 297.82 KB)

 

Informacja z 29 listopada 2018 r.

Informacja w sprawie Listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18

(pdf, 521.97 KB)

 

Informacja z 30 października 2018 r. 

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa IX Działanie 9.5

Pobierz plik (PDF, 447.8 KB)

 

Informacja z 20 września 2018 r. 

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Pobierz plik (PDF, 176.08 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS