Informacja z 7 marca 2019 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (pdf, 318.64 KB)

Informacja z 28 stycznia 2019 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 (pdf, 327.28 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 234.36 KB)

 

Informacja z 21 grudnia 2018

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż procedura oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została przedłużona do dnia 21 grudnia 2018 roku z powodu konieczności zastosowania procedury wyboru ekspertów zewnętrznych do oceny wniosków.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.5 (pdf, 561.81 KB)

 

Informacja z 20 września 2018 r. 

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.5

Pobierz plik (PDF, 163.8 KB)