Informacja z 21 grudnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych
w ramach naboru RPPK.03.03.01-IZ.00-18-002/18, poddziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

pobierz plik (PDF, 245.41 KB)

Informacja z 5 listopada 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-002/18

pobierz plik (PDF, 252.93 KB)

Informacja z 28 września 2018 r.

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach konkursu 3.3. Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła. W ramach konkursu do działania - 3.3. Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, złożono 17 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 66 273 008,02 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 85 528 173,23 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 60 000 000 zł.

pobierz plik (PDF, 240.22 KB)