Informacja z 21 grudnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.03.02-IZ.00-18-001/18, poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

pobierz plik (PDF, 243.13 KB)

Informacja z 6 listopada 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.03.02-IZ.00-18-001/18

pobierz plik (PDF, 251.51 KB)

Informacja z 28 września 2018 r.
Informacja na temat wniosków złożonych w ramach konkursu 3.3. Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji.
W ramach konkursu do działania - 3.3. Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, złożono 15 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 16 887 667,41 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 22 061 674,70 zł.

Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 15 700 000 zł.

pobierz plik (PDF, 238.52 KB)