Informacja z 21 grudnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II złożonego do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej w ramach naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i przekazuje informację dotyczącą:

 

Informacja z 17 grudnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła z wynikiem pozytywnym ocenę merytoryczną projektu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” - nr RPPK.03.04.00-18-0001/18, złożonego w ramach naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

pobierz plik (PDF, 218.68 KB)

 

Informacja z 11 grudnia 2018 r.

Wynik oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18, Oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pobierz plik

Informacja z 10 grudnia 2018 r.

 

Wynik oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18, Oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pobierz plik

 

Informacja z 8 listopada 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18 dotyczącego osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór w trybie pozakonkursowym)

pobierz plik  (PDF, 214.77 KB)

Informacja z 16 października 2018r.

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-003/18 – ZIT, dotyczącego osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - ZIT RPO WP na lata 2014-2020 (nabór w trybie pozakonkursowym).

pobierz plik (PDF, 134.26 KB)