Informacja z 22 marca 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów:

  • Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nr wniosku RPPK.03.04.00-18-0003/18,
  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nr wniosku RPPK.03.04.00-18-0004/18,
  • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o., nr wniosku RPPK.03.04.00-18-0005/18,

złożonych do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej w ramach naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i przekazuje informację dotyczącą:

Informacja z 12 marca 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła z wynikiem pozytywnym ocenę merytoryczną projektów:

  • Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nr wniosku RPPK.03.04.00-18-0003/18,
  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Rzeszów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nr wniosku RPPK.03.04.00-18-0004/18,
  • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o., nr wniosku RPPK.03.04.00-18-0005/18 złożonych w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

pobierz plik (PDF, 223.74 KB)

Informacja z 25 lutego 2019 r.

Wynik oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naborunr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18 Oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pobierz plik (PDF, 147.46 KB)

 

Informacja z 13 lutego 2019 r.

Wynik oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18 Oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pobierz plik (PDF 146.58 KB)

Informacja z 21 stycznia 2018 r.

 W ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18 dotyczącego osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór w trybie pozakonkursowym) do oceny formalnej zakwalifikowano kolejne trzy wnioski o dofinansowanie złożone w ramach ww. naboru.

pobierz plik (PDF 398 KB)

 

Informacja z 12 grudnia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektu złożonego do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej w ramach naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i przekazuje informację dotyczącą:

 

Informacja z 6 grudnia 2018 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła z wynikiem pozytywnym ocenę merytoryczną projektu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.), w ramach naboru - nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18, działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

pobierz plik (PDF, 218.63 KB)

 

Informacja z 3 grudnia 2018 r.

Wynik oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18
pobierz plik (PDF, 143.39 KB)

Informacja z 29 listopada 2018 r.

Wynik oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18
pobierz plik (PDF, 142.71 KB)

Informacja z 20 listopada 2018 r.

W dniu 20 listopada 2018 r. w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18 dotyczącego osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020 (nabór w trybie pozakonkursowym)
pobierz plik (PDF, 142.39 KB)

Informacja z 19 listopada 2018 r.

W ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18 dotyczącego osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór w trybie pozakonkursowym) do oceny formalnej zakwalifikowano wniosek o dofinansowanie:

pobierz plik (PDF, 215.8 KB)

Informacja z 5 listopada 2018 r.

Wykaz projektów złożonych w ramach naboru nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18 dotyczącego osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020

pobierz plik (PDF, 184.45 KB)