Informacja z dnia 19.12.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuję, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie i przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji oceny projektów w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 – edycja III)

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia” typu projektu „Infrastruktura B+R” nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-18-009/18 (edycja III) (PDF 124 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ-18-009/18 (edycja III) (PDF 105 KB)


Informacja z dnia 6.11.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 (edycja III) działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Infrastruktura B+R”.

Lista wniosków o dofinasowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektu: Infrastruktura B+R (PDF 208 KB)

 

.