Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 Informacja z dnia 18.12.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje o projektach wybranych do dofinansowania i składzie KOP w ramach naboru  nr RPPK.01.05.01-IZ-00-18-002/18 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekty wybrane do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w naborze pozakonkursowym nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF 96 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w trybie pozakonkursowym nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej RPO WP na lata 2014-2020 (PDF 113 KB)

 

Informacja z dnia 17.12.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną w ramach naboru  nr RPPK.01.05.01-IZ-00-18-002/18 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dla osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18) (PDF 77 KB)

 

Informacja z dnia 10.12.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru  nr RPPK.01.05.01-IZ-00-18-002/18 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF 95 KB)

 Informacja z dnia 10.12.2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przekazuje informację o wnioskach zakwalifikowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach naboru nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. . (PDF 231 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS