Informacja z 28 stycznia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych;

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 481.08 KB)

 

Informacja z 19 grudnia 2018 r.

Uaktualniona lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 230.35 KB)

 

Informacja z 12 grudnia 2018 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych:

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych(pdf, 228.36 KB)