Informacja z 11 kwietnia 2019 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 382.08 KB)

 

Informacja z 15 marca 2019 r.

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 08.03.00-IP.01-18-030/18, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 412.81 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 219.34 KB)

 

Informacja z 4 marca 2019 r.

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 08.03.00-IP.01-18-030/18 Działanie 8.3 Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 471.79 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 213.47 KB)

 

Informacja z 28 stycznia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych;

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 481.08 KB)

 

Informacja z 19 grudnia 2018 r.

Uaktualniona lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 230.35 KB)

 

Informacja z 12 grudnia 2018 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych:

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych(pdf, 228.36 KB)