Informacja z 5 marca 2019 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna / działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18

pobierz plik (PDF, 222.95 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPPK.05.03.00-IZ-00-18-005/18

pobierz plik (PDF, 202.06 KB)

Informacja z 25 lutego 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym

pobierz plik (PDF, 216.49 KB)

Informacja z 17 stycznia 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym

pobierz plik (PDF, 220.76 KB)

Informacja z 28 grudnia 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18

pobierz plik (PDF, 218.22 KB)