Informacja z 17 stycznia 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18 Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu opracowania dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym

pobierz plik (PDF, 220.76 KB)

Informacja z 28 grudnia 2018 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach naboru nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-005/18

pobierz plik (PDF, 218.22 KB)