Informacja z 7 marca 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista zakwalifikowanych wniosków (pdf, 470.55 KB)

 

Informacja z 11 lutego 2019 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi.

Lista zakwalifikowanych wniosków (pdf, 217.21 KB)

 

Informacja z 28 grudnia 2018 r.

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach naboru nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim, ryzykiem powodziowym, typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

pobierz plik (PDF, 167.01 KB)