Informacja z 28 grudnia 2018 r.

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach naboru nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim, ryzykiem powodziowym, typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

pobierz plik (PDF, 167.01 KB)