Informacja z 19 kwietnia 2019 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, w ramach naboru nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń typ projektu 2 Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym i typ projektu
3 Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi Oś IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista wniosków (PDF, 161.76 KB)
Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18 (PDF, 131.42 KB)

Informacja z 16 kwietnia 2019 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i przekazuje informację o projektach, które zostały ocenione pozytywnie na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń typ projektu 2 Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym i typ projektu 3 Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Lista wniosków (PDF, 98 KB) 

 

 

 

Informacja z 7 marca 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista zakwalifikowanych wniosków (PDF, 470.55 KB)

 

Informacja z 11 lutego 2019 r.

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację warunków formalnych wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym, typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi.

Lista zakwalifikowanych wniosków (PDF, 217.21 KB)

 

Informacja z 28 grudnia 2018 r.

Informacja na temat wniosków złożonych w ramach naboru nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18 działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim, ryzykiem powodziowym, typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

pobierz plik (PDF, 167.01 KB)