Informacja z 12 sierpnia 2019 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po uwolnieniu środków w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (PDF, 563.47 KB)

 

Informacja z 11 czerwca 2019 r.

Informacja w sprawie Zaktualizowanej listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (pdf, 561.74 KB)

 

Informacja z 7 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 307.09 KB)

 

Informacja z 14 maja 2019 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (pdf, 710.62 KB)

 

Informacja z 4 kwietnia 2019 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach (pdf, 690.17 KB)

 

Informacja z 6 marca 2019 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej po uwolnieniu środków listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18.

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18  RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (pdf, 649.08 KB)

 

Informacja z 22 lutego 2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji (EFS+BP) na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, o kwotę  10 mln PLN, do łącznej wysokości dofinansowania 30 mln PLN.

W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny – negocjacji.

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (pdf, 798.43 KB)

 

Informacja z 11 lutego 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (pdf, 638.03 KB)

 

Informacja z 28 stycznia 2019 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

(pdf, 198.62 KB)

 

Informacja z 2 stycznia 2019 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej 

(pdf, 198.62 KB)