Informacja z 10 czerwca 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 469.79 KB)

 

Informacja z 8 maja 2019 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych;

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych zdrowotnych (pdf, 394.79 KB)

 

Informacja z 29 marca 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych zdrowotnych (pdf, 398.36 KB)

 

Informacja z 25 marca 2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 16 października 2018 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 29 marca 2019 r.

 

Informacja z 6 marca 2019 r.

Informacja dot. wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 468.23 KB)

 

Informacja z 8 lutego 2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 16 października 2018 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 22 marca 2019 r.

 

Informacja z 9 stycznia 2019 r.

Uaktualniona informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych:

Lista projektów, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 227.99 KB)

 

Informacja z 2 stycznia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych:

Lista projektów, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 223.16 KB)