Informacja z 17 lipca 2019 r.

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 08.03.00-IP.01-18-031/18, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 629.16 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf, 289.74 KB)

 

Informacja z 30 maja 2019 r.

Informacja dotycząca  wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 517.24 KB)

 

Informacja z 6 maja 2019 r.

W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na usługi społeczne oraz kwotę ocenionych pozytywnie wniosków o dofinansowanie przekraczającą alokację na konkurs Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację projektów w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych z kwoty 20 mln zł do kwoty 50 mln zł.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18, Działanie 8.3 Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 460.15 KB)

 

Informacja z 15 marca 2019 r.

W związku z liczbą wniosków oraz ich złożonością Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 29 października 2018 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

Informacja z 11 marca 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 504.68 KB)

 

Informacja z 3 stycznia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych:

Lista projektów, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 272.87 KB)