Informacja z dnia 05.03.2019 r.

 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie i przekazuje informację dotyczącą projektów wybranych do dofinansowania oraz składu Komisji oceny projektów w ramach Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” RPO WP na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 – edycja III).

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia” typu projektu „Prace B+R” nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-18-010/18 (edycja III) (PDF 117 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 99 KB)

 

Informacja z dnia 07.01.2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 (edycja III) działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R”.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-010/18 (edycja III) oś priorytetowa I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", działanie 1.2 "Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" typ projektu "Prace B+R" RPO WP na lata 2014-2020. (PDF, 117 KB)