Informacja z 8 maja 2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 14 listopada 2018 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 22 maja 2019 r.

 

Informacja z 1 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych;

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 482.09 KB)

 

Informacja z 15 marca 2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 14 listopada 2018 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 29 marca 2019 r.

 

Informacja z 31 stycznia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych:

Lista projektów, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 256.47 KB)