Informacja z 13 maja 2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych  w ramach naboru RPPK.03.03.01-IZ.00-18-003/18, poddziałanie 3.3.1. Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

pobierz plik (PDF, 232.59 KB)

Informacja z 19 marca 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-003/18

pobierz plik (PDF, 244.83 KB)

Informacja z 1 lutego 2019 r.

W ramach konkursu do działania 3.3. Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne, złożono 8 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 37 274 794,61 zł, wartość wydatków całkowitych wynosi 78 697 174,07 zł.
Zgodnie z ogłoszeniem o konkursie na dofinansowanie projektów udostępniona została kwota 16 000 000 zł.

Lista projektów (PDF, 154.01 KB)