Informacja z dnia 15.03.2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 (edycja II) działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu: „Inkubatory przedsiębiorczości”.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.01.03.00-IZ-00-18-008/18 Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości Typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości(PDF 93 KB)