Informacja z 2 lipca 2020 r.

Informacja dotycząca podpisanych umów w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 (pdf, 397.18 KB)

 

Informacja z 24 marca 2020 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19, Działanie 8.4 (pdf, 193.51 KB)

 

Informacja 27 stycznia 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.4 (pdf, 559.88 KB)

 

Informacja z 19 listopada 2019 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i piezy zastępczej (pdf, 460.2 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf, 327.11 KB)

Informacja z 14 października 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19  Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i piezy zastępczej.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19 Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i piezy zastępczej (pdf, 560.21 KB)

 

Informacja z 24 września 2019 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 29 maja 2019 r. konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej do dnia 11 października 2019r.

 

Informacja z 20 sierpnia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.4  Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-035/19 w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (pdf, 215.03 KB)