Informacja z 19 grudnia 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 594.63 KB)

 

Informacja z 18 grudnia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 609.01 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 331.77 KB)

 

Informacja z 31 października 2019 r.

W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na usługi społeczne oraz kwotę ocenionych pozytywnie wniosków o dofinansowanie, przekraczającą alokację na konkurs, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podjął decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację projektów w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, z kwoty 30 mln zł do kwoty 50 mln zł.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 621.43 KB)

 

Informacja z 1 października 2019 r.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 273.48 KB)

 

Informacja z 6 września 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-038/19 w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 286.97 KB)