Informacja z 27 kwietnia 2020 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (PDF, 182.84 KB)

 

Informacja z 2 marca 2020 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 415.8 KB)

 

Informacja z 31 stycznia 2020 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 312.06 KB)

 

Informacja z 17 stycznia 2020 r.

Informacja dot. wydłużenia terminu zakończenia procesu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 29 sierpnia 2019 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Informacja z 9 grudnia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 566.77 KB)

 

Informacja z 4 listopada 2019 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19 Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 133.42 KB)

 

Informacja z 24 października 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Lista projektów, pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-041/19, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 225.97 KB)