Informacja z 18 maja 2020 r.

Informacja o podpisanych umowach w sprawie dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPPK.08.05-IP.01-18-043/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.5 Wspieranie sektora ekonomii społecznej w regionie (pdf, 396.34 KB)

 

Informacja z 20 grudnia 2019 r.

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złozonych w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Lista projektów , które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie (pdf, 548.06 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 292.8 KB)

 

Informacja z 9 grudnia 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkurs nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19  Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19 Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie (pdf, 581.66 KB)

 

Informacja z 18 listopada 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.5 – Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-043/19, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie (pdf, 221.72 KB)