Informacja z 6 lutego 2020 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie  zawartych  ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (pdf, 302.16 KB)

 

Informacja z 23 grudnia 2019 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (pdf, 400.06 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (pdf, 200.23 KB)

 

Informacja z 5 grudnia 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (MOF) (pdf, 534.22 KB)

 

Informacja z 21 listopada 2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3  Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-022/19, Działanie nr 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (pdf, 235.85 KB)