Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr  RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (pdf, 275.59 KB)