Informacja z 22 marca 2020 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej w wyniku procedury odwoławczej Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (PDF, 295.84 KB)

Informacja z 4 marca 2020 r.

Informacja w sprawie zaktualizowanej w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19.

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (pdf, 731.6 KB)

 

Informacja z 2 marca 2020 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 324.25 KB)

 

Informacja z 19 lutego 2020 r.

Zaktualizowana w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (pdf, 526.94 KB)

 

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (pdf, 496.74 KB)

 

Informacja z 10 stycznia 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (pdf, 705.04 KB)

 

Informacja z 21 listopada 2019 r.

Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr  RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (pdf, 275.59 KB)