Informacja z 7 października 2020 r.

Informacja o podpisanych umowach w sprawie dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 309.82 KB)

 

Informacja z 15 maja 2020 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 659.4 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 395.82 KB)

 

Informacja z 23 kwietnia 2020 r.

Informacja dot. wydłużenia terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji  w ramach ogłoszonego w dniu 31 październik 2019 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 15 maja 2020 r.

 

 

Informacja z 15 kwietnia 2020 r.

Informacja dot. wydłużenia terminu zakończenia etapu negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap negocjacji  w ramach ogłoszonego w dniu 31 październik 2019 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

Informacja z 10 marca 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19 Działanie 8.3 większenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 587.11 KB)

 

Informacja z 2 marca 2020 r.

Informacja dot. wydłużenia terminu zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 31 październik 2019 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 10 marca 2020 r.

 

Informacja z 17 lutego 2020 r.

Informacja dot. wydłużenia terminu zakończenia procedury oceny wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono etap oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 31 październik 2019 r. konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych do dnia 03 marca 2020 r.

 

Informacja z 8 stycznia 2020 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-048/19, Działanie nr 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (pdf, 219.39 KB)